Prihlásenie do tábora

Objednávateľ

Účastník tábora (dieťa)

Tábor

Ostatné informácie

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
OZ Ok.OAZAK, Nám. sv. Egídia 102/12, 05801 Poprad udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v tomto prihláškovom formulári na obdobie 1 roka za účelom zabezpečenia letného detského tábora. Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znenĺ neskoršĺch predpisov a v súlade so súvisiacou legislatĺvou EÚ v oblasti ochrany osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať pĺsomnou formou.

Partneri

  • 1_Tatravagónka Poprad
  • 2_Kúpele_Trenčianske_Teplice
  • 3_Nemocnica_Komárno
  • 4_RZ_Branko
  • 5_Slovenská_chránená_dielňa
  • 6_Kooperativa
  • 7_E-Byt
  • 8_Vikartovský mlyn
  • 9_Chata_Sabinka
  • A_lebedacc
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

OZ OK.OAZAK
Námestie sv. Egídia 102/12
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 483 312
E-mail: prihlasky@mroazas.sk
Všetky kontakty

ADRESA TÁBORA:

Rekreačné zariadenie Branko
Rekreačná cesta 390
968 01 Nová Baňa
MAPA RZ BRANKO

Sledujte nás na FACEBOOKU:
Copyright © 1992-2023. MR.OAZAS. All Rights Reserved.