2% z dane

Vážení rodičia, priatelia, a mnohí ďalší.
OK.OAZAK
je naše občianske združenie zaregistrované ako príjemca 2% z dane fyzických a právnických osôb pre rok 2024. Prostriedky takto získané sú priamo použité na zabezpečenie a skvalitnenie detských táborov.

Ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku poukázali túto čiastku nám. Pokiaľ sa tento rok rozhodnete opäť pre nás, prosím uveďte naše údaje vo svojom daňovom priznaní, resp. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a vyplňte potrebné tlačivá (údaje o našej organizácii ako prijímateľovi 2% z dane sú uvedené nižšie).

Vieme, že prijímateľov je veľa.
Budeme radi, ak podporíte
našu činnosť s deťmi.
ĎAKUJEMEPOSTUP KROKOV v prípade, že DAŇOVÉ PRIZNANIE za Vás podáva Váš ZAMESTNÁVATEĽ
1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023.

2. vyplňte formulár
Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane za rok 2023.
Poznámka: Formuláre z bodu 1 a 2 je možné vyplniť aj elektronicky na portáli Finančnej správy a vytlačiť.

3. Oba formuláre (1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, 2.Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane) pošlite, resp. doručte osobne na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Termín na doručenie je najneskôr do 30.4.2024.
POSTUP KROKOV v prípade, že si DAŇOVÉ PRIZNANIE podávate SAMI z pozície FYZICKEJ OSOBY, resp. v prípade, že darcom je PRÁVNICKÁ OSOBA
V daňovom priznaní Fyzickej osoby, resp. Právnickej osoby je časť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby / fyzickej osoby, kde máte možnosť darovať 2% z vašich daní. Na toto miesto prosím uveďte potrebné údaje - viď nižšie.


Viac informácií nájdete na slovensko.sk alebo rozhodni.sk.


Údaje o príjmateľovi:
Obchodné meno – názov: Orientačný klub odvážnych zvedavých kamarátov Poprad
Sídlo: Námestie sv. Egídia 102/12, 058 01 Poprad
IČO : 37797549 (DIČ: 2021641160)
Právna forma: Občianske združenie

ĎAKUJEME

Partneri

  • 1_Tatravagónka Poprad
  • 2_Kúpele_Trenčianske_Teplice
  • 3_Nemocnica_Komárno
  • 4_RZ_Branko
  • 5_Slovenská_chránená_dielňa
  • 6_Kooperativa
  • 7_E-Byt
  • 8_Vikartovský mlyn
  • 9_Chata_Sabinka
  • A_lebedacc
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

OZ OK.OAZAK
Námestie sv. Egídia 102/12
058 01 Poprad
Tel.: +421 905 483 312
E-mail: prihlasky@mroazas.sk
Všetky kontakty

ADRESA TÁBORA:

Rekreačné zariadenie Branko
Rekreačná cesta 390
968 01 Nová Baňa
MAPA RZ BRANKO

Sledujte nás na FACEBOOKU:
Copyright © 1992-2024. MR.OAZAS. All Rights Reserved.