Prihláška do tábora

* Potrebné vyplniť

Údaje o rodičovi

Meno:  *
Priezvisko:  *
Titul:  
Ulica:  *
Popisné číslo:  *
Mesto:  *
PSČ:  *
E-Mail:  *
Mobilný telefón:  *

Údaje o dieťati

Meno:  *
Priezvisko:  *
Dátum narodenia:  * (napr. 21.05.2011)
Dieťa bolo v tábore Mr.OAZAS:  *
Dieťa je zdravotne spôsobilé absolvovať tábor:  *

Tábor

Termín tábora  *
Úhradu za tábor chcem vykonať:  *
Záujem o hromadnú dopravu:  *

Doplňujúce informácie

Telefónny kontakt - do práce:
Zvláštna požiadavka:
Iné požiadavky, dotazy, otázky ...:
OZ Ok.OAZAK, Nám. sv. Egídia 102/12, 05801 Poprad udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v tomto prihláškovom formulári na obdobie 1 roka za účelom zabezpečenia letného detského tábora. Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znenĺ neskoršĺch predpisov a v súlade so súvisiacou legislatĺvou EÚ v oblasti ochrany osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať pĺsomnou formou.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov  *
Kontrola voči robotom (2 + 10 + 6 = ?)  *
Ďakujeme za krásne OAZASácke táborové leto 2019. Fotky z tejto letnej jazdy si môžete prezrieť na našej facebookovej stránke.

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny: