2% z dane

Vážení rodičia, priatelia, ......
Ok.OAZAK
je naše občianske združenie zaregistrované ako príjemca 2% z dane fyzických a právnických osôb pre rok 2020. Prostriedky takto získané sú priamo použité na zabezpečenie a skvalitnenie detských táborov.

Ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku poukázali túto čiastku nám. Pokiaľ sa tento rok rozhodnete opäť pre nás, prosím uveďte naše údaje vo svojom daňovom priznaní, resp. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a vyplňte potrebné tlačivá (Údaje o našej organizácii ako prijímateľovi 2% z dane sú uvedené nižšie).


Vieme, že prijímateľov je veľa,
ale budeme radi, ak podporíte
našu činnosť s deťmi.
Ďakujeme.POSTUP KROKOV v prípade, že DAŇOVÉ PRIZNANIE za Vás podáva Váš ZAMESTNÁVATEĽ
» požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vyplnenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" za rok 2019. Kliknutím na názov tlačiva si stiahnite formulár, ktorý je editovateľný v aplikácii Adobe Reader.

» vyplňte (podľa údajov z predchádzajúceho tlačiva) tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane" za rok 2019 (suma musí byť min. 3 eurá). Kliknutím na názov tlačiva si stiahnite formulár, ktorý je editovateľný v aplikácii Adobe Reader.
Poučenie k vyplneniu tohto tlačiva ako aj všeobecné informácie o jeho podaní nájdete tu.

Obe tlačivá (1.Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, 2.Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane) pošlite, resp. doručte osobne na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska (termín doručenia je najneskôr do 30.4.2020).
POSTUP KROKOV v prípade, že si DAŇOVÉ PRIZNANIE podávate SAMI v pozícii FYZICKEJ OSOBY, resp. v prípade, že darcom je PRÁVNICKÁ OSOBA
» V daňovom priznaní Právnickej osoby je VI. časť (vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby), kde je možnosť darovať 2% z dani. Na toto miesto prosím uveďte potrebné údaje - viď nižšie (suma musí byť min. 3 eurá).

Údaje o príjmateľovi:
Obchodné meno – názov: Orientačný klub odvážnych zvedavých kamarátov Poprad
Sídlo: Námestie sv. Egídia 102/12, 058 01 Poprad
IČO : 37797549 (DIČ: 2021641160)
Právna forma: Občianske združenie


Viac informácii na www.rozhodni.sk

ĎAKUJEME
Termíny TÁBORA 2020 sú tu. Fotky z letnej jazdy 2019 si môžete prezrieť na našej facebookovej stránke.

Meniny oslavuje:

Zajtra má meniny: